A1 (dibaca A Hiji)

Saha Aing?

Aing A1

Aing bade kamana?

Pajeueung dimana?

Datang ka iraha?